Tháng Mười Hai 14, 2011

Các trường chuyên biệt tại TP.HCM

Danh sách các trung tâm – cơ sở giáo dục – can thiệp trị liệu trẻ đặc biệt
Tháng Mười Hai 14, 2011

Các trường chuyên biệt tại các tỉnh phía Bắc

Dưới đây là danh sách một số trường chuyên biệt tại các tỉnh phía Bắc – Chủ yếu dạy trẻ khuyết tật ( Khiếm thính – […]
Tháng Mười Hai 14, 2011

Các trường chuyên biệt tại Hà Nội

Dưới đây là danh sách các trường chuyên biệt : Dạy trẻ khuyết tật ( Khiếm thị – khiếm thính …) và các trẻ rối nhiễu […]