Tháng Năm 9, 2011

Trị liệu tâm lý cho trẻ em

Khi nói đến cụm từ Trị liệu tâm lý, chúng ta thường chú ý đến từ trị liệu hơn là từ tâm lý, vì thế thường […]
Tháng Mười Hai 28, 2011

Can thiệp tâm lý qua trò chơi

Có nhiều phương thức khác nhau mà nhà trị liệu tâm lý có thể sử dụng khi muốn can thiệp vào những rối nhiễu tâm lý […]
Tháng Một 17, 2012

Liệu pháp Trò chơi trên cát

Trò chơi trên cát là một kỹ thuật trong các hình thức trò chơi trị liệu (play therapy) – một hình thức tâm lý trị liệu […]
Tháng Một 24, 2012

Trò chơi trị liệu ( Phần I )

Liệu pháp chơi không hướng dẫn là một phương pháp tiếp cận hiệu quả và ít gây xâm phạm (non-intrusive) trong làm việc với trẻ em […]
Tháng Một 24, 2012

Trò chơi trị liệu ( Phần II )

Trong liệu pháp chơi, các can thiệp được duy trì dài hạn và mục đích nhằm giúp trẻ đạt đến những thay đổi sâu hơn những […]
Tháng Tám 14, 2012

Carl Rogers và liệu pháp Thân Chủ trọng tâm

Trong hoạt động tư vấn tâm lý, một trong những liệu pháp tâm lý chủ yếu để nhà tư vấn có thể tiếp cận và hỗ […]
Tháng Mười Một 20, 2012

Phương pháp Trị liệu Hệ thống

Trong việc tư vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em có những rối nhiễu tâm lý như Chậm nói, hiếu động, sợ hãi, căng […]
Tháng Mười Hai 24, 2012

Trắc nghiệm khả năng giáo dục

Có khi nào bạn tự “kiểm chứng” xem mình đã biết cách giáo dục trẻ đúng đắn nhất? Hãy thử làm bài trắc nghiệm nhỏ sau […]
Tháng Một 4, 2013

Biện pháp Chẩn đoán tâm lý

Tâm lý là một ngành khoa học, trong đó Tâm lý lâm sàng là một lĩnh vực ứng dụng, với những công cụ . Một trong […]