14/12/2011

Các trường chuyên biệt tại Hà Nội

Dưới đây là danh sách các trường chuyên biệt : Dạy trẻ khuyết tật ( Khiếm thị – khiếm thính …) và các trẻ rối nhiễu […]
14/12/2011

Các trường chuyên biệt tại các tỉnh phía Bắc

Dưới đây là danh sách một số trường chuyên biệt tại các tỉnh phía Bắc – Chủ yếu dạy trẻ khuyết tật ( Khiếm thính – […]
14/12/2011

Các trường chuyên biệt tại TP.HCM

Danh sách các trung tâm – cơ sở giáo dục – can thiệp trị liệu trẻ đặc biệt