23/04/2011

Chăm sóc trẻ rối nhiễu tại gia đình

Khi có một đứa con gặp phải tình trạng Chậm Nói, Chậm Khôn, Hiếu động kém chú ý, hay có nguy cơ Tự Kỷ, bạn cần […]
04/05/2011

Can Thiệp cho trẻ rối nhiễu tâm lý

Can thiệp sớm là việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục tại gia đình dành cho trẻ có vấn đề về tâm lý […]
05/05/2011

Giáo dục trẻ khuyết tật như thế nào?

Khi có một đứa con khuyết tật về thể chất (handicap) bố mẹ thường rất khổ tâm, lo lắng có khi đi đến mức độ trầm […]
07/05/2011

Chăm sóc – giáo dục trẻ rối nhiễu tâm lý

Mỗi một trẻ rối nhiễu tâm lý là một cá thể riêng biệt, đòi hỏi những biện pháp giáo dục phù hợp vì trẻ không thể […]
10/05/2011

Can thiệp sớm tại gia đình

Phương pháp  Can thiệp sớm tại gia đình còn được gọi là  Giáo dục Cá nhân là một chương trình sử dụng các nguyên tắc cơ […]
12/05/2011

Trẻ bại liệt

Bại liệt là một  khuyết tật gây nhiều trở ngại cho việc phát triển và hội nhập của trẻ em. Do khả năng trí tuệ ít […]
12/05/2011

trẻ Khiếm Thị

Trẻ Khiếm thính hay mù hiện nay được gọi là trẻ có khó khăn về thị giác, là một khuyết tật nặng, gây ra ảnh hưởng […]
15/05/2011

Trẻ chậm nói

Một trong những trở ngại tâm lý về mặt giao tiếp thường thấy nhất, đó là tình trạng chậm nói. Như chúng ta đã biết, sự […]
05/12/2011

Trẻ chậm nhớ

Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) những trẻ thuộc dạng khó khăn trong học tập và được xếp vào loại chậm […]