19/02/2014

Ba điều Thần Chú giúp con tự tin

Tự tin là tính cách vốn có của trẻ, thế nhưng việc giáo dục và ứng xử của cha mẹ trong gia đình với đứa trẻ […]
27/07/2014

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ em

Con người là một sinh vật xã hội – ngay từ khi sinh ra, con người đã có nhu cầu liên lạc, giao tiếp và ứng […]
31/07/2014

Trẻ thích gây hấn – vì sao ?

PN – Không ít trẻ chỉ mới ba-năm tuổi có thói quen cấu véo, cắn, tát các bạn cùng trang lứa. Có phụ huynh nhẹ nhàng […]
02/08/2014

Nâng cao khả năng chú ý cho trẻ

Khả năng chú ý là một yếu tố để đánh giá sức học của trẻ sau này, việc thiếu chú ý không chỉ làm cho trẻ […]
22/08/2014

Khả năng phát triển của trẻ em ngày nay

Nói đến trẻ em là nói đến sự phát triển không ngừng của cơ thể, đặc biệt của bộ não, mà mỗi bước phát triển sinh […]
18/03/2019

Phương pháp Giáo dục Tây Phương và Giá trị trong Gia đình Việt Nam

Khi nói về tầm ảnh hưởng của môi trường sống lên tính cách nhận thức của đứa trẻ – Chợt thấy rằng hầu như bất cứ […]
08/04/2020

VÙNG TRỜI MƠ ƯỚC CỦA CON .

Trong tâm lý, ai cũng biết cảm xúc là gì ( không biết hỏi thầy Google ) , và hầu hết các biện pháp tư vấn […]