Dạy con về tiền bạc
23/04/2011
Bản đồ Tư Duy
23/04/2011
Dạy con về tiền bạc
23/04/2011
Bản đồ Tư Duy
23/04/2011

Cuộc sống đô thị nhộn nhịp khiến cho chúng ta đôi khi mệt mỏi vì những vật dụng máy móc chung quanh, lúc đó nếu như chúng ta biết tìm đến thiên nhiên qua những cuộc vui chơi dã ngoại ở vùng biển, vùng núi hay về thôn quê …


Khám phá thiên nhiên tại …nhà !

Cuộc sống đô thị nhộn nhịp khiến cho chúng ta đôi khi mệt mỏi vì những vật dụng máy móc chung quanh, lúc đó nếu như chúng ta biết tìm đến thiên nhiên qua những cuộc vui chơi dã ngoại ở vùng biển, vùng núi hay về thôn quê …thì sẽ có dịp tận hưởng được những niềm vui khi hòa mình với biển, trời để được thư giãn hồi phục sức khỏe và tinh thần.

Ngoài ra, nếu chúng ta biết cách tạo ra những món đồ trang trí, đồ chơi cho con em bằng các chất liệu thiên nhiên như những món đồ chơi từ vỏ trứng, từ lá cây, thanh tre, mẩu đất sét …thì niềm vui lại được nhân lên bội phần.


Đồ chơi bằng vỏ trứng

Trứng là một thực phẩm bổ dưỡng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, khi dùng để chế biến thành các món ăn, cách đơn giản nhất là đập vỡ vỏ trứng để lấy lòng trắng, lòng đỏ còn vỏ thì dĩ nhiên là cho vào …thùng rác. Nhưng các bạn có biết là trong ngành mỹ nghệ sơn mài, thì vỏ trứng là một trong những chất liệu được dùng để tạo ra những sản phẩm rất đẹp gọi là tranh cẩn trứng – Còn với các nghệ nhân thì từ vỏ trứng họ có thể tạo ra rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật khác nhau, từ đơn giản đến tinh xảo.

Trong thiên nhiên, có thể xem trứng là nguồn gốc phát sinh sự sống của khá nhiều loại động vật, từ những loài có lông vũ như chim, gà, vịt… đến những lọai giáp xác như tôm, cua… loài bò sát như thằn lằn, cá sấu, rắn cho đến cả con người !

Như chúng ta đã biết, con người được hình thành từ  tinh trùng của người đàn ông kết hợp với trứng của người phụ nữ, và trứng là tế bào duy nhất của con người mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trứng bao giờ cũng được cấu tạo bởi ba phần, nhân, chất dịch và vỏ bảo vệ. Nhân là nơi chưa mầm mống của sinh vật, chất dịch vừa là chất bảo vệ vừa là chất nuôi dưỡng, còn vỏ bảo vệ là một màng bọc và chỉ ở loài có lông vũ thì trứng mới được bao bọc bên ngoài bằng một lớp vỏ cứng được cấu tạo chủ yếu bằng chất vôi (calci). Đây chính là loại trứng mà chúng ta có thể sử dụng vào mục đích của mình.


1/ Cách xử lý trứng :

Trứng mà chúng ta dùng thường là trứng gà hay vịt, nếu có trứng ngỗng thì càng tốt vì nó có màu trắng, có độ cứng và tương đối to trong các loại trứng, chỉ thua trứng đà điểu. Chúng ta cũng chỉ dùng trứng sống, vì thế việc đầu tiên là phải lấy được hết lòng trắng và lòng đỏ ra khỏi ruột trứng.

Chúng ta dùng một ống kim tiêm loại lớn đâm vào vỏ trứng rồi hút chất dịch ở bên trong ra, nếu không có kim tiêm thì phải hết sức khéo léo dùng mũi dao nhọn khoét một lỗ nhỏ ở một đầu rồi dùng kim băng đâm một lỗ nhỏ hơn ở đầu bên kia của quả trứng, rồi cho chất dịch chảy ra hết từ lỗ lớn.

Khi chất dịch là lòng trắng và lòng đỏ đã được hút ra hết, chúng ta sẽ bơm một ít nước muối để súc cho thật sạch bên trong, rồi rửa sạch và đem phơi khô – Sau khi trứng đã khô ráo, sạch sẽ là chúng ta có thể sử dụng cho mục đích của mình.


2/ Nghệ thuật in màu trên vỏ trứng:

Đây là một hình thức trang trí hoàn toàn bằng các chất liệu thiên nhiên, rất đơn giản nhưng có tính mỹ thuật cao. Hãy bóc vỏ một số củ hành tây, bỏ vào một cái xoong nhỏ nấu lên, chúng ta sẽ có một xoong nước màu trà. Sau khi để nguội, có thể để qua đêm, chúng ta sẽ có một loại thuốc nhuộm đặc biệt.

Ta dùng một số lá cây có kiểu dáng lạ mắt mà mình đã sưu tầm được, đem ép sát vào quả trứng sống, chúng ta có nhúng cho ướt lá cây cho dễ ép vào vỏ trứng rồi sau đó bọc quả trứng bằng một tấm vải voan mỏng, nhúng tất cả vào trong xoong nước củ hành, rồi đun sôi trong vòng 30 phút, nhưng đừng để nước quá sôi có thể làm vỡ trứng. Sau đó để nguội rồi lấy ra, nhẹ nhàng gỡ tấm vải voan ra, mang ra lau khô, gỡ các lá cây ra, chúng ta sẽ có một quả trứng mầu nâu, có in các hình lá cây mầu trắng nhạt, trông rất lạ mắt để có thể trang trí.


3/ Những quả trứng tô màu :

Với một quả trứng đã xử lý, lấy hết tròng trắng và đỏ chúng ta có dùng mầu tô vẽ lên rồi đặt vào trong một cái giỏ bằng mây hay tre với những ruban màu mè, đó cũng là một vật trang trí hay một món quà dễ thương dành cho con.

Để vẽ hình, chúng ta hãy vẽ phác lên vỏ trứng bằng bút chì mềm các hình và đường nét, sau đó dùng một trong hai loại màu là màu dầu ( oil color ) hoặc màu nước ( water color). Trong trường hợp nếu chúng ta chưa quen dùng cọ, thì cũng có thể dùng bút lông màu để vẽ cũng được.

Màu dầu : Nên vẽ màu nhạt trước, màu đậm sau và vẽ trên một nửa quả trứng, đôi khô sẽ vẽ nốt phần còn lại.

Màu nước: phải hết sức cẩn thận vì hai màu có thể lem qua nhau, cũng vẽ ½ quả trứng rồi đợi khô sẽ vẽ tiếp phần còn lại. Sau khi đã vẽ xong có thể quét hay phun một lớp dầu bóng mỏng phủ bên ngoài để giữ được màu bền hơn.

Từ các quả trứng đã chế biến này, tuỳ theo khả năng khéo léo mà chúng ta có thể làm ra những món đồ chơi và trang trí thật dễ thương và nhất là …không tốn kém nhiều !

SONG KHUÊ

Cuoäc soáng ñoâ thò nhoän nhòp khieán cho chuùng ta ñoâi khi meät moûi vì nhöõng vaät duïng maùy moùc chung quanh, luùc ñoù neáu nhö chuùng ta bieát tìm ñeán thieân nhieân qua nhöõng cuoäc vui chôi daõ ngoaïi ôû vuøng bieån, vuøng nuùi hay veà thoân queâ …thì seõ coù dòp taän höôûng ñöôïc nhöõng nieàm vui khi hoøa mình vôùi bieån, trôøi ñeå ñöôïc thö giaõn hoài phuïc söùc khoûe vaø tinh thaàn.

Nhöng ñaâu phaûi luùc naøo chuùng ta cuõng coù theå thu xeáp ñöôïc coâng vieäc, boû ra vaøi ba ngaøy nghæ ngôi, thö giaõn cuøng coû hoa. Vì vaäy, chuùng ta ñaõ phaûi tìm caùch ñöa thieân nhieân ñeán gaàn vôùi cuoäc soáng gia ñình hôn qua nhöõng chaäu hoa trong vöôøn, h

Đồ chơi làm bằng vỏ trứng.

Trứng là một thực phẩm bổ dưỡng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, khi dùng để chế biến thành các món ăn, cách đơn giản nhất là đập vỡ vỏ trứng để lấy lòng trắng, lòng đỏ còn vỏ thì dĩ nhiên là cho vào …thùng rác. Nhưng các bạn có biết là trong ngành mỹ nghệ sơn mài, thì vỏ trứng là một trong những chất liệu được dùng để tạo ra những sản phẩm rất đẹp gọi là tranh cẩn trứng – Còn với các nghệ nhân thì từ vỏ trứng họ có thể tạo ra rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật khác nhau, từ đơn giản đến tinh xảo.

Trong thiên nhiên, có thể xem trứng là nguồn gốc phát sinh sự sống của khá nhiều loại động vật, từ những loài có lông vũ như chim, gà, vịt… đến những lọai giáp xác như tôm, cua… loài bò sát như thằn lằn, cá sấu, rắn cho đến cả con người !

Như chúng ta đã biết, con người được hình thành từ  tinh trùng của người đàn ông kết hợp với trứng của người phụ nữ, và trứng là tế bào duy nhất của con người mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trứng bao giờ cũng được cấu tạo bởi ba phần, nhân, chất dịch và vỏ bảo vệ. Nhân là nơi chưa mầm mống của sinh vật, chất dịch vừa là chất bảo vệ vừa là chất nuôi dưỡng, còn vỏ bảo vệ là một màng bọc và chỉ ở loài có lông vũ thì trứng mới được bao bọc bên ngoài bằng một lớp vỏ cứng được cấu tạo chủ yếu bằng chất vôi (calci). Đây chính là loại trứng mà chúng ta có thể sử dụng vào mục đích của mình.

1/ Cách xử lý trứng :

Trứng mà chúng ta dùng thường là trứng gà hay vịt, nếu có trứng ngỗng thì càng tốt vì nó có màu trắng, có độ cứng và tương đối to trong các loại trứng, chỉ thua trứng đà điểu. Chúng ta cũng chỉ dùng trứng sống, vì thế việc đầu tiên là phải lấy được hết lòng trắng và lòng đỏ ra khỏi ruột trứng.

Chúng ta dùng một ống kim tiêm loại lớn đâm vào vỏ trứng rồi hút chất dịch ở bên trong ra, nếu không có kim tiêm thì phải hết sức khéo léo dùng mũi dao nhọn khoét một lỗ nhỏ ở một đầu rồi dùng kim băng đâm một lỗ nhỏ hơn ở đầu bên kia của quả trứng, rồi cho chất dịch chảy ra hết từ lỗ lớn.

Khi chất dịch là lòng trắng và lòng đỏ đã được hút ra hết, chúng ta sẽ bơm một ít nước muối để súc cho thật sạch bên trong, rồi rửa sạch và đem phơi khô – Sau khi trứng đã khô ráo, sạch sẽ là chúng ta có thể sử dụng cho mục đích của mình.

2/ Nghệ thuật in màu trên vỏ trứng:

Đây là một hình thức trang trí hoàn toàn bằng các chất liệu thiên nhiên, rất đơn giản nhưng có tính mỹ thuật cao. Hãy bóc vỏ một số củ hành tây, bỏ vào một cái xoong nhỏ nấu lên, chúng ta sẽ có một xoong nước màu trà. Sau khi để nguội, có thể để qua đêm, chúng ta sẽ có một loại thuốc nhuộm đặc biệt.

dùng một số lá cây có kiểu dáng lạ mắt mà mình đã sưu tầm được, đem ép sát vào quả trứng sống, chúng ta có nhúng cho ướt lá cây cho dễ ép vào vỏ trứng rồi sau đó bọc quả trứng bằng một tấm vải voan mỏng, nhúng tất cả vào trong xoong nước củ hành, rồi đun sôi trong vòng 30 phút, nhưng đừng để nước quá sôi có thể làm vỡ trứng. Sau đó để nguội rồi lấy ra, nhẹ nhàng gỡ tấm vải voan ra, mang ra lau khô, gỡ các lá cây ra, chúng ta sẽ có một quả trứng mầu nâu, có in các hình lá cây mầu trắng nhạt, trông rất lạ mắt để có thể trang trí.

3/ Những quả trứng tô màu :

Với một quả trứng đã xử lý, lấy hết tròng trắng và đỏ chúng ta có dùng mầu tô vẽ lên rồi đặt vào trong một cái giỏ bằng mây hay tre với những ruban màu mè, đó cũng là một vật trang trí hay một món quà dễ thương dành cho con.

Để vẽ hình, chúng ta hãy vẽ phác lên vỏ trứng bằng bút chì mềm các hình và đường nét, sau đó dùng một trong hai loại màu là màu dầu ( oil color ) hoặc màu nước ( water color). Trong trường hợp nếu chúng ta chưa quen dùng cọ, thì cũng có thể dùng bút lông màu để vẽ cũng được.

Màu dầu : Nên vẽ màu nhạt trước, màu đậm sau và vẽ trên một nửa quả trứng, đôi khô sẽ vẽ nốt phần còn lại.

Màu nước: phải hết sức cẩn thận vì hai màu có thể lem qua nhau, cũng vẽ ½ quả trứng rồi đợi khô sẽ vẽ tiếp phần còn lại. Sau khi đã vẽ xong có thể quét hay phun một lớp dầu bóng mỏng phủ bên ngoài để giữ được màu bền hơn.

Từ các quả trứng đã chế biến này, tuỳ theo khả năng khéo léo mà chúng ta có thể làm ra những món đồ chơi và trang trí thật dễ thương và nhất là …không tốn kém nhiều !

 

SONG KHUÊ

 

oøn non ôû goùc saân, moät beå caù vaøng, daêm chieác loàng chim … Ngoaøi ra, neáu chuùng ta bieát caùch taïo ra nhöõng moùn ñoà trang trí, ñoà chôi cho con em baèng caùc chaát lieäu thieân nhieân thì nieàm vui ñoù seõ ñöôïc nhaân leân boäi phaàn, vì vieäc taïo ra hay cuøng laøm vôùi caùc em nhöõng moùn ñoà chôi töø voû tröùng, töø laù caây, thanh tre, maåu ñaát seùt … khoâng chæ giuùp cho caùc em coù ñöôïc nhöõng moùn ñoà chôi xinh xaén, ñoäc ñaùo maø coøn laøm cho caùc em caûm nhaän ñöôïc söï ña daïng, phong phuù vaø sinh ñoäng cuûa nhöõng vaät phaåm cuûa queâ höông, gia taêng tình yeâu ñaát nöôùc, quan taâm tìm hieåu cuoäc soáng phong phuù vaø ña daïng cuûa moâi tröôøng xung quanh .

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý