19/04/2011

Cha mẹ hạnh phúc

HAPPYNESS H-HEALTH. Hạnh phúc là sức khỏe. Hãy giữ gìn sức khỏe. Bạn sẽ tận hưởng cuộc sống và vượt qua nhiều khó khăn.A-ATTITUDE. Hạnh phúc […]
19/04/2011

Con cái hạnh phúc

CHA MẸ HÃY DẠY CHO CON: – BIẾT SỐNG LẠC QUAN VÀ HY VỌNG BẰNG NĂNG LỰC – BIẾT TÔN TRỌNG VÀ MẾN YÊU BẢN THÂN […]
19/04/2011

Gia đình hạnh phúc

– HÀNH ĐỘNG THÂN ÁI VÀ GIÚP ĐỠ NHAU LÀ NHỮNG VIÊN GẠCH XÂY NÊN SỰ GẮN BÓ TRONG GIA ĐÌNH– CÓ TIỀN LÀ ĐIỀU CẦN […]