Cha mẹ hạnh phúc
19/04/2011
Gia đình hạnh phúc
19/04/2011
Cha mẹ hạnh phúc
19/04/2011
Gia đình hạnh phúc
19/04/2011

CHA MẸ HÃY DẠY CHO CON:

– BIẾT SỐNG LẠC QUAN VÀ HY VỌNG BẰNG NĂNG LỰC
– BIẾT TÔN TRỌNG VÀ MẾN YÊU BẢN THÂN CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH
-BIẾT CHIA SẺ NIỀM VUI VÀ CẢ NỖI BUỒN
– BIẾT TIN VÀO CHÍNH MÌNH
– BIẾT SỐNG ĐỘ LƯỢNG VÀ BIẾT ƠN NGƯỜI KHÁC.
CHA MẸ HÃY BIẾT KHUYẾN KHÍCH VÀ NÂNG ĐỠ SỠ THÍCH CỦA CON.

 

 

 

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý