Con cái hạnh phúc
19/04/2011
Thụ thai và sinh trưởng
19/04/2011
Con cái hạnh phúc
19/04/2011
Thụ thai và sinh trưởng
19/04/2011

– HÀNH ĐỘNG THÂN ÁI VÀ GIÚP ĐỠ NHAU LÀ NHỮNG VIÊN GẠCH XÂY NÊN SỰ GẮN BÓ TRONG GIA ĐÌNH
– CÓ TIỀN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT CHO GIA ĐÌNH – NHƯNG BIÊT TIÊU TIỀN MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG
– QUAN TÂM ĐẾN NHAU VÀ TỔ CHỨC NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUNG TRONG GIA ĐÌNH LÀ NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẾN HẠNH PHÚC,
– TỔ ẤM ĐƯỢC HÌNH THÀNH BẰNG TÌNH THƯƠNG YÊU VÀ LÒNG TÔN TRỌNG
– MỘT GIA ĐÌNH BẤT HẠNH LÀ MỘT CÁI NHÀ TRỌ.

 

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý