18/04/2011

Khái niệm về test tâm lý

Tâm lý là một ngành khoa học, trong đó Tâm lý lâm sàng được xem là một lĩnh vực ứng dụng, vì thế nó cần có […]
18/04/2011

Trắc nghiệm cá tính

Để tiến hành, bạn hãy đọc kỹ các câu nói về phản ứng  của bạn  và đánh giá một cách khách quan và trung thực theo […]
18/04/2011

Trắc nghiệm cá tính

Để tiến hành, bạn hãy đọc kỹ các câu nói về phản ứng  của bạn  và đánh giá một cách khách quan và trung thực theo […]
18/04/2011

Tính cách của bạn thế nào ?

Tính cách là bản chất bất biến của mỗi người – Tính cách khiến ta có các nhận thức và hành vi khác nhau , và […]
18/04/2011

Tính cách của bạn thế nào ?

Tính cách là bản chất bất biến của mỗi người – Tính cách khiến ta có các nhận thức và hành vi khác nhau , và […]
18/04/2011

Phương pháp tâm vận động

TÂM LÝ VẬN ĐỘNG là một phương pháp giáo dục dựa vào sự quan sát và xử dụng các giác quan một cách hợp lý để […]
18/04/2011

Phương pháp tâm vận động

TÂM LÝ VẬN ĐỘNG là một phương pháp giáo dục dựa vào sự quan sát và xử dụng các giác quan một cách hợp lý để […]
18/04/2011

Phương pháp tâm vận động

TÂM LÝ VẬN ĐỘNG là một phương pháp giáo dục dựa vào sự quan sát và xử dụng các giác quan một cách hợp lý để […]
18/04/2011

Phương pháp tâm vận động (2)

Để tổ chức  hoạt động Tâm vận Động, chúng ta nên có một căn phòng có hai không gian rõ rệt và bất biến. Không gian […]