25/12/2012

Chương trình can thiệp sớm tại gia đình

Can thiệp sớm tại gia đình  là một hệ thống các biện pháp để chăm sóc, giáo dục bằng thực hành dành cho trẻ có những […]
22/01/2013

Chương trình can thiệp sớm

Can thiệp sớm là việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục tại gia đình dành cho trẻ có vấn đề về tâm lý […]
06/02/2013

Giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp

Con người là một sinh vật xã hội, sự hình thành và phát triển của một cá thể lệ thuộc rất nhiều vào môi trường xung […]
14/02/2013

Những dấu hiệu cảnh báo

Trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, chúng ta thường chi tập trung vào việc dinh dưỡng và phòng chống các bệnh tật cho trẻ, mà […]
28/02/2013

Trẻ Chậm Nói – Dấu hiệu của nhiều vấn để

Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh đã bắt đầu nhận ra những dấu hiệu rối nhiễu về hành vi và nhận thức của con em […]
10/06/2013

Nguyên tắc chăm sóc trẻ đặc biệt

Có rất nhiều các phương pháp giáo dục khác nhau, có những phương pháp dựa trên nền tảng lý luận chắc chắn, hay dựa trên các […]
23/10/2013

Biện pháp giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội

Hiện nay, tình trạng trẻ em kém khả năng kiềm chế, thiếu tập trung, đặc biệt là khi đi học . Điều này làm cho cà […]
31/12/2013

Kỹ thuật dạy trẻ chậm nói

Nhu cầu giao tiếp là một trong những nhu cầu căn bản của con người, đối với trẻ em lại càng quan trọng hơn, vì khả […]
05/06/2014

Nguyên tắc can thiệp cho trẻ Chậm nói

Chậm nói là một dấu hiệu xuất hiện trong nhiều rối nhiễu tâm lý khác nhau, từ tình trạng chậm khôn cho đến một trẻ có […]