29/08/2014

Giáo dục Hòa nhập là gì ?

Trong những năm gần đây, việc giáo dục người khuyết tật nói chung và sự phát triển  ngành giáo dục đặc biệt nói riêng đang được […]
22/03/2016

Xây dựng kế hoạch can thiệp cho trẻ đặc biệt

Một kế hoạch can thiệp là một chương trình dựa trên những nguyên tắc giống nhau, kỹ thuật như nhau nhưng các biện pháp tác động […]
25/06/2016

Hãy Thay đổi Quan điểm trong cách Can thiệp trẻ Tự Kỷ.

Trong việc hướng dẫn những kiến thức về giáo dục đặc biệt để can thiệp cho trẻ tự kỷ, ở vai trò người giảng viên,  chúng […]
29/06/2016

Giáo dục Tâm vận Động hay Tăng vận động

Hiện nay , trong chương trình can thiệp cho trẻ đặc biệt ( Trẻ tự kỷ , tăng động kém tập trung , chậm phát triển […]
09/07/2016

Cần Hiểu Đúng về Tâm Vận Động

Trong việc can thiệp cho trẻ đặc biệt, có nhiều phương pháp với những tên gọi, chức năng, mục tiêu, kỹ thuật khác nhau. Khi được […]
08/08/2016

Tự kỷ có thể chữa khỏi ?

Trong một cuộc hội thảo quốc tế về tâm lý học đường, có một báo cáo về lĩnh vực sức khỏe tâm thần với nội dung […]
10/09/2016

10 Lời Khuyên dành cho cha mẹ trẻ Đặc biệt

Làm cha mẹ của một đứa trẻ đặc biệt là một thử thách. Nhưng, là cha mẹ bạn hãy cố gắng để thực hiện những gì […]
02/10/2016

Quan sát Phát Hiện và Can thiệp cho trẻ đặc biệt

DẪN NHẬP Chúng ta biết rằng sự tiếp thu thông tin sẽ thông qua các giác quan là  nhìn, nghe, sờ chạm, nếm, ngửi và sau […]
21/10/2016

Nguyên Tắc Can Thiệp Giáo dục Trẻ đặc biệt tại gia đình

Khi có một đứa con có những khó khăn trong ngôn ngữ, giao tiếp, hành vi hay khả năng nghe – hiểu, thì cha mẹ cần […]