30/08/2012

Khắc phục tình trạng nói lắp

Nói lắp là một trong những tật về phát âm, có nhiều mức độ khác nhau nhưng đều gây ra những ảnh hưởng đến khả năng […]
30/08/2012

Tình trạng rối nhiễu tâm lý nơi trẻ em

Rối nhiễu tâm lý là những biểu hiện về nhân cách và hành vi không bình thường nơi trẻ. Nó không phải là bệnh chứng nguy […]
10/09/2012

Các chứng rối loạn tâm lý ở trẻ

Trẻ em thường có sự phát triển và thay đổi nhanh chóng trong thời thơ ấu. Các em phát triển về mặt thể chất, trí tuệ, […]
27/12/2012

Những chứng bệnh không phải là..bệnh !

Hysterie ( Bệnh vờ)  là một tình trạng thường gặp ở trẻ em từ 4 tuổi trở lên, có đặc điểm là biểu hiện ra ngoài […]
16/02/2013

Trầm cảm hay rối loạn cảm xúc

Nhiều trở ngại trong cuộc sống hàng ngày sẽ dẫn tới các thay đổi về cảm xúc và hành vi. Điều quan trọng là cần phải […]
16/02/2013

Bảo vệ Sức khỏe tâm lý cho trẻ em

Trẻ em thường có sự phát triển và thay đổi nhanh chóng trong thời thơ ấu. Các em phát triển về mặt thể chất, trí tuệ, […]
05/08/2013

Nhu cầu căn bản của trẻ bị xâm phạm bởi người lớn

Mỗi chúng ta, khi sinh con đều có một mong muốn giản dị làm sao có thể dạy con nên người và phát triển tốt nhất […]
21/09/2013

Các vấn đề về phát triển của trẻ em

Sự phát triển của trẻ là một quá trình đa dạng và liên tục, đó là một tiến trình không đơn giản, chịu ảnh hưởng bởi […]
22/09/2013

xả stress

Không có stress có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, vượt ngưỡng đến một mức nào đó thì con người cũng…không thể […]